İnsan Sermaye yönetimi’ni keşfedin, çalışan potansiyelini nasıl maksimuma çıkaracağınızı ve şirketinize sağlayacağı faydaları öğrenin.

İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) Tanımı

Gary Becker’ın insan sermayesi tanımına bir referansla başlayalım: 

“İnsan sermayesi, bireyde doğuştan var olan üretken becerilerin bir derlemesidir ve bunlar iş piyasasında gelir elde etmek ve bir hane halkının tüketim tercihlerini artırmak için kullanılabilir. (…) bireyler insan sermayelerini işte veya evde uygulayabilirler, ancak onu pazarda ticaret yapamaz veya satın alamazlar.” 

Eğer insan sermayesini bir çalışanı tanımlayan becerilerin bir koleksiyonu olarak düşünürsek, İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM), bu becerilerin şirketin büyümesi için optimize edilmesi yöntemidir. İnsan Sermayesi Yönetimi, geleneksel İK işlevlerini (temel İK işlevleri) içerir; izin yönetimi, fayda yönetimi, maaş verileri ve işgücü planlaması gibi. Ayrıca, beceri geliştirme, çalışanların katılımı, yetenek tutma ve şirketin etkinliğine katkıda bulunan diğer faktörler üzerinde durur. İnsan Sermayesi Yönetiminin temel amacı, insanların potansiyelini etkili bir şekilde kullanarak şirketin iş stratejisini ve hedeflerini başarmaktır. 

* // Weiss, Y. (2015). “Gary Becker on Human Capital.” Journal of Demographic Economics, 81(1), 27-31. Ekonomi Bölümü, Catholique de Louvain Üniversitesi

Neden İnsan Sermayesi Yönetimi Önemlidir? 

İnsan Sermayesi Yönetimi, İK süreçlerini optimize eder, stratejiyi uyumlu hale getirir, yetenek gelişimini teşvik eder, maliyetleri tasarruf ettirir ve veri odaklı karar alma imkanı sağlar. Sonuç olarak, şirketler yetenekli, katılımcı ve uyum sağlayabilen bir işgücü elde ederler. 

İşletmeler İçin İnsan Sermayesi Yönetiminin Faydaları 

İnsan Sermayesi Yönetimi, işletmelere çeşitli avantajlar sağlar:

Kuruluşun İşgücü Yönetimini Basitleştirme 

HCM stratejisi, operasyonel esnekliği optimize eder ve idari personelin iş yükünü azaltır. Bunun sağlanması çeşitli önlemler aracılığıyla gerçekleştirilir, bunlar arasında İK görevlerinin otomatikleştirilmesi ve çalışan öz hizmet teslimatının uygulanması yer alır, sonuç olarak toplam manuel görev sayısını azaltır. 

Etkili Performans Yönetimi 

Kapsamlı bir HCM stratejisinin uygulanması, son teknoloji İK yazılımının kullanımı ile birleştirildiğinde yüksek performanslı bir şirket kültürü oluşturmaya katkıda bulunur. 

Daha Akıllı İşgücü Kararları

İnsan Sermayesi Yönetimi, işgücü trendleri ve performans metriklerine dair içgörüler sunar, değerli gerçek zamanlı veri ve analiz sağlayarak veri odaklı kararları destekler. 

İşe Alım Sürecinin İyileştirilmesi 

İnsan Sermayesi Yönetimi ile şirketler, doğru yetenekleri çekmek ve işe almak için işe alım sürecini optimize edebilirler. Bu, yetenekli ve çeşitli bir ekip kurmaya yardımcı olur. 

Yetenek Boşluklarının Belirlenmesi 

İnsan Sermayesi Yönetimi, sürekli öğrenmeyi sağlamaya odaklanarak, çalışanların yetenek boşluklarını ele almak için yeni beceriler kazanmalarına yardımcı olur. Çalışan eğitimi bireysel performansı artırır ve organizasyonun genel verimliliğine katkıda bulunur. 

Çalışanların Daha Fazla Tutunması

Tanıma programları, performans değerlendirmeleri, mesleki gelişim ve rekabetçi ücret kullanarak İnsan Sermayesi Yönetimi, etkili bir şekilde takım ihtiyaçlarını karşılar. Bu, çalışanların tutulmasına yardımcı olurken aynı zamanda yetenek kazanma çabalarını da iyileştirir. 

İşgücü Verimliliğinin Artırılması

HCM stratejisi, iş ortamındaki değişikliklere daha büyük esneklik ve daha hızlı tepki sağlayarak işgücü verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

Verimli zaman takibi programımız ile ekibinizin çalışam saatlerini kolayca yönetin.

Movo’y deneyin. Hem iş gücünüzü optimize edin hem tasarruf yaratın.

Bugün DEMO talep edin.

İnsan Sermayesi Yönetimi Zorlukları 

İnsan Sermayesi Yönetimi ile ilişkilendirilen bazı temel zorluklar şunlardır: 

 • Fayda Yönetimi: Faydaların etkili bir şekilde yönetilmesi, HCM stratejisinin önemli bir yönüdür. Ancak, birçok şirket, bütçeyi aşmadan çeşitli işgücü ihtiyaçlarını karşılayan ve uygulayan fayda paketleri tasarlamakta ve uygulamakta zorluklar yaşar. 
 • Çalışan Kayıtları: Verimli idari yönetim de HCM stratejisi için önemlidir. Çalışan kayıtlarının titizlikle tutulması, özellikle dijital bir sistem kullanmadan büyük bir çalışan veri hacmini yönetirken zor olabilir. Organizasyonlar ayrıca çalışan verilerinin toplanması, depolanması ve kullanılması ile ilgili yasal düzenlemelere (GDPR veya HIPAA gibi) uygun olmalıdır. Herhangi bir yasal ihlal, çalışan güvenini erozyona uğratır ve güven olmadan bir şirketin gelişmesi zor olur. 
 • Çalışan Ömür Döngüsü: İşe alımından emekliliğe kadar tüm çalışan ömür döngüsünün yönetilmesi karmaşık bir görevdir. Organizasyonlar, yeni çalışanların etkili bir şekilde işe alınması, üstün yeteneklerin elde tutulması ve terfi veya sonlandırma gibi geçişlerin yönetilmesi konusunda zorluklarla karşılaşır. Pürüzsüz bir çalışan deneyimi sağlamamak, HCM stratejisini etkili bir şekilde uygulamayı zorlaştırır. 
 • Çalışan Deneyimi: Pozitif ve etkileyici bir çalışan deneyimi yaratmak ve çalışanın iyiliğini, mesleki gelişimi ve iş-yaşam dengesini değer veren bir kültürü desteklemek, İnsan Sermayesi Yönetiminin temel unsurlarıdır. Bu yönleri ihmal etmek, HCM stratejisinin başarısını engelleyebilir. 
 • Çalışan Gelişimi: Çalışan gelişimine yatırım yapmak, yetenekli ve motive bir işgücüne sahip olmanın anahtarıdır. Organizasyonlar genellikle uygun eğitim programlarını belirleme, gelişim fırsatlarını kuruluşel hedeflerle uyumlu hale getirme ve bu girişimlerin çalışan performansı üzerindeki etkisini ölçme konusunda zorluklar yaşarlar.

İnsan Sermayesi Yönetimi Yazılımları ve Araçları 

Bugünün İK yazılımları, bulut bilişimle birleştirilmiş yapay zeka, makine öğrenimi ve büyük veri analitiği gibi ileri teknolojilerin güçlerini birleştirir. Organizasyonlara kolay bir başlangıç sağlar, gelişmeye devam eder ve esneklik ve mobil kullanımı önceliklendirir. Bu özelliklerin kombinasyonu, bir şirketteki tüm işgücünü etkili bir şekilde yönetmek için mükemmel bir çözüm yapar. Şimdi, HCM çözümlerine ve benzeri araçlara bir göz atalım.

İnsan Sermayesi Yönetimi Sisteminin Temel Unsurları 

Farklı HCM sistemleri mevcuttur, her biri sadece görsel arayüzüyle değil, aynı zamanda çeşitli işlevleriyle de farklılaşır. Etkili insan sermayesi yönetimi sistemleri, şunlar için modüller içermelidir: 

 • Temel İdari Destek: Bu, personel yönetimi, fayda yönetimi, maaş ve hizmet merkezi işlevlerini içerir. İdeal bir sistem, tatil taleplerini gönderme ve izin bakiyelerini kontrol etme gibi görevler için bir çalışan portalı sağlamalıdır.
 • Yetenek Yönetimi: Profesyonellerin işe alımı, işe alımı, işe alımı ve elde tutulması konularını kapsayan bu modül, yetkinlik yönetimi, performans yönetimi ve öğrenme veya eğitim gibi özellikler içerir.
 • İşgücü Yönetimi: Ücret planlama ve stratejisi, zaman ve masraf yönetimi, geçici işgücü yönetimi, organizasyon görselleştirmesi ve halefiyet planlamasını kapsar. 
 • Raporlama ve Analitik: Bu, insan sermayesi trendleri ve performansı hakkında değerli içgörüler sağlamak için kapsamlı işgücü analitiği içerir.
 • İş Akışları: Sistem, insan sermayesi yönetiminde yer alan uzmanların görevlerini düzenlemek için iyi organize edilmiş iş akışlarını içermelidir.

HCM sistemi, özel ihtiyaçlarınıza uygun olmalıdır. Daha önce bahsedilen modüllerin yanı sıra, sistemin şu özelliklere sahip olması faydalıdır:

 • Kolay erişim için merkezi bir çalışan veritabanına sahip olması; işe alım detayları, geçmiş, nitelikler ve maaş gibi bilgilere.
 • Farklı organizasyon alanları arasında sorunsuz bilgi akışını sağlamak için diğer sistemler ve araçlarla entegre olabilmesi.
 • Uygulama ve işletmeyi kolaylaştırmak için kullanıcı dostu bir arayüze sahip olması. 
 • Değişen organizasyonel ihtiyaçlara uyum sağlamak için esnek olması. 
 • Sürekli geliştirilmesi ve satış sonrası bakım ve teknik destek sunan satıcı tarafından sağlanması. 

Yenilikçi teknolojiler giderek bulut bilişimden faydalanıyor. Bulut tabanlı HCM yazılımı, dağıtılmış organizasyonlarda yönetimi kolaylaştırarak mobil erişim sağlar ve çalışanların dünyanın her yerinden uzaktan çalışmasına olanak tanır.

Verimli zaman takibi programımız ile ekibinizin çalışam saatlerini kolayca yönetin.

Movo’y deneyin. Hem iş gücünüzü optimize edin hem tasarruf yaratın.

Bugün DEMO talep edin.

İnsan Sermayesi Yönetimi Sistemi ile İKMS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) 

İKMS* öncelikle maaş ve fayda yönetimi gibi operasyonel görevlere odaklanır ve geniş stratejik uyum sunan bir HCM sisteminde bulunmayan günlük İK işlemlerinde verimliliği vurgular. HCM genellikle gelişmiş teknoloji, analitik ve stratejik planlama araçlarını entegre ederken, İKMS daha çok idari fonksiyonlara odaklanır. 

* / Bu, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi anlamına gelir, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi değil.

İnsan Sermayesi Yönetimi Sistemi ile İKBS (İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi)

İKBS, çalışan veri yönetimi, maaş, faydalar ve temel raporlama dahil olmak üzere İK işlemlerini otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Temel hedefi operasyonel verimliliği artırmak olan İKBS, İnsan Sermayesi Yönetimi’nde bulunan stratejik yönelimden yoksundur. 

* / Bu, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi anlamına gelir, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi değil.

İnsan Sermayesi Yönetimi Sistemi ile ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Sistemi 

ERP sistemleri, insan kaynaklarını finans, envanter yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi diğer iş fonksiyonlarıyla birlikte içeren daha geniş bir organizasyonel çerçeve sunar. HCM sistemleri genellikle İK profesyonelleri ve İK işlevlerinden sorumlu yöneticiler tarafından kullanılırken, ERP sistemleri farklı departmanlar ve çalışanlar tarafından kullanılır ve farklı iş süreçlerini optimize etmek ve koordine etmek için organizasyonun tümünde kullanılır.

İnsan Sermayesi Yönetimi Sistemi ile İKS (İşgücü Yönetim Sistemi)

İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) Sistemi ve İşgücü Yönetimi Sistemi (WMS), organizasyonel verimliliği optimize etmek için ayrılmaz araçlar olsa da, farklı amaçlar için hizmet verirler. HCM sistemi, yetenek edinme, çalışan geliştirme ve stratejik işgücü planlaması gibi daha geniş yönleri odaklanırken, WMS zaman ve devamlılık takibi, programlama ve işgücü tahmini gibi operasyonel işlevlere odaklanmıştır. Bu sistemler bir arada kullanılarak, stratejik İK girişimleri ile günlük işgücü operasyonları arasında sorunsuz entegrasyon sağlanır ve bütünsel organizasyonel başarı için çalışır.

İnsan Sermayesi Yönetimi Teknolojisinin Organizasyonunuza Nasıl Yardımcı Olabilir?

İK fonksiyonu, çeşitli departmanların çalışmalarını entegre etmek ve çalışan yönetimi alanında eşit bir şekilde işbirliği yapmalarını sağlamaktır. İnsan Sermayesi Yönetimi uygulamalarını hayata geçirmek ve stratejik bir yaklaşım olarak benimsemek, genel çalışan yönetimini iyileştirir ve iş hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırır. Şirkete, manuel süreçleri optimize etme, yeni yeteneklerin işe alımını hızlandırma, yeni çalışanların işe alınmasını kolaylaştırma, daha iyi yetenek kararları verme ve ekip içi iletişimi geliştirme gibi birçok fayda sağlar. 

HCM sadece idari görevleri ele almaz; iş değeri yaratmaya da aktif olarak katkıda bulunur.

İşletmenize Uygun Bir HCM Çözümü Bulma

İşletmenizin büyümesini planlamak, öncelikle şirketinizin ihtiyaçlarını belirlemek ve yazılım yatırımınız için bir bütçe oluşturmaktır. Bunun ardından, seçilen HCM çözümünün temel İK ve iş süreçlerinizi uyumlu hale getirip geliştirip geliştirmediğini değerlendirin. Kullanıcı dostu zaman izleme özelliklerini arayın, uyumluluk düzenlemelerinin karşılandığından emin olun ve güçlü veri güvenliğini koruyun.

İnsan Sermayesi Yönetimi Sıkça Sorulan Sorular

İnsan Sermayesi Nasıl Oluşturulur? 

Bir şirketin insan sermayesini oluşturmak, kuruluşundan itibaren süregelen bir süreçtir. Bu, üretkenliği artırmak için çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerine yatırım yapmayı içerir, bu da genel şirket büyümesine yol açar. İnsan sermayesi kalitesini etkileyen faktörler arasında etkili işe alım, eğitim, performans yönetimi ve çalışan katılımı yer alır. 

HCM Sistemi Maaşları İçerir mi? 

HCM yetenekleri, mevcut sistemlerin çoğunda temel bir bileşen olarak maaş işlevlerini kapsar. 

İnsan Sermayesi Yönetimi ile Yetenek Yönetimi Arasındaki Fark Nedir?

Yetenek yönetimi sıkı bir şekilde yüksek potansiyele sahip bireyleri tanımlamaya ve geliştirmeye odaklanır; liderlik ve organizasyonun uzun vadeli başarısı için stratejik girişimlere vurgu yapar. Aynı zamanda çalışanları yönetmek ve kariyer gelişimlerini teşvik etmek için de önemlidir. Uygulama, bağımsız araçlar veya özellikle HCM sistemleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Stay In Touch

Always Get the Latest from Movo