Kullanım Koşulları

Son Güncelleme: 1 Mart,2023

Sh1ft Inc. ve yan kuruluşları tarafından işletilen (“Sh1ft” veya “biz”), web sitesine ve mobil uygulamaya (tek tek “Site” veya topluca “Siteler” olarak anılacaktır), burada bulunan her türlü materyal ve hizmetle birlikte hoş geldiniz.

Bu Kullanım Koşulları (“Koşullar”), çalışma alanları kullanımınızı ve çalışma alanları erişiminizi yöneten hüküm ve koşulları belirtir ve siz ve Sh1ft arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme oluşturur. Bu Koşullar, Sh1ft tarafından çalışma alanları aracılığıyla yayınlanan veya başka bir şekilde Sh1ft tarafından size sunulan tüm ek şart ve koşulları içerir.

Gizlilik Politikası (“Politika“), Sh1ft’in çalışma alanları aracılığıyla tüm kullanıcılar ve izleyiciler hakkında toplayabileceğimiz bilgileri nasıl kullanabileceğini ve açığa çıkarabileceğini açıklar.

LÜTFEN BU ŞARTLARI VE POLİTİKAYI DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ. ÇALIŞMA ALANLARINA ERİŞİMİNİZ VE/VEYA ÇALIŞMA ALANLARINI KULLANIMINIZ, BU ŞARTLAR VE POLİTİKALARI KABUL ETMENİZLE BİRLİKTE BU ŞARTLARIN VE POLİTİKALARIN BAĞLAYICILIĞINA İZİN VERMİŞ OLURSUNUZ. BU ŞARTLAR VE POLİTİKALARA BAĞLI OLMAYI KABUL ETMİYORSANIZ VE İZİN VERMİYORSANIZ, ÇALIŞMA ALANLARINI KULLANMAMALI VEYA ERİŞMEMELİSİNİZ.

Çalışma alanları aracılığıyla revize edilmiş Şartlar veya Politika yayınlamak da dahil olmak üzere, bu tür değişiklikleri size herhangi bir makul yolla bildirerek bu Şartları ve/veya Politikayı zaman zaman değiştirebiliriz. Koşullarda büyük değişiklikler yapıldığında sizi bilgilendirmeye çalışsak da https://www.shiftone.net ve  www.movo.co adresindeki en güncel sürümü periyodik olarak gözden geçirmelisiniz.

[Bu Şartlar ve/veya Politika ile sizin tarafınızdan ve Sh1ft’in (“Diğer Sözleşme“) imzaladığı diğer geçerli şartlar veya sözleşmeler arasında bir çelişki olması durumunda, Diğer Sözleşme geçerli olacaktır.]

Yukarıdaki “Son Güncelleme” açıklaması, bu Koşulların en son ne zaman değiştirildiğini gösterir. Herhangi bir zamanda ve yükümlülük olmaksızın Sitelerin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya sonlandırabiliriz (Sitelere herhangi bir üçüncü taraf bağlantıları aracılığıyla erişim dahil); veya bazı veya tüm Site kullanıcılarına fırsatlar sunulur. Herhangi bir değişiklik, revize edilmiş şartları Sitelerde yayınladığımızda yürürlüğe girecektir. Bu değişiklikleri takiben Siteleri kullanmanız, revize edilmiş Koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

1. UYGUNLUK 

Siteleri kullanarak, bu Şartları kabul etmek için yasal yaşta olduğunuzu onaylıyorsunuz. İlişkili olduğunuz herhangi bir şirket, ortaklık veya başka bir kuruluş (“Kuruluş“) adına veya yararına Sitelere erişen veya Siteleri kullanan bir bireyseniz, bu Koşulları kendi adınıza kabul ediyorsunuz. Ve bu Kuruluşu bu Koşullara bağlamak için yasal yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Bu Koşullarda “siz” ve “sizin” ifadeleriniz hem Siteleri kullanan kişiye hem de bu tür herhangi bir Kuruluşa atıfta bulunacaktır.

Siteler, Amerika Birleşik Devletleri’nden kontrol edilir veya işletilir (veya her ikisi) ve Sh1ft’i ABD dışı herhangi bir yargı yetkisine veya yasaya tabi tutması amaçlanmamıştır. Siteler, ABD dışındaki bazı yargı bölgelerinde kullanım için uygun veya mevcut olmayabilir. Sitelerin herhangi bir şekilde kullanılmasının riski size aittir ve bunu yaparken tüm geçerli yasalara, kurallara ve düzenlemelere uymalısınız. Sitelerin kullanılabilirliğini istediğimiz zaman, kısmen veya tamamen, seçtiğimiz herhangi bir kişi, coğrafi alan veya yargı alanıyla sınırlayabiliriz.

2. LİSANS 

Buradaki tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere Sh1ft Teknolojisi (aşağıda tanımlandığı gibi) Sh1ft’e aittir ve münhasır mülkiyeti Sh1ft olacaktır. Sh1ft Teknolojisinin hiçbir mülkiyeti veya mülkiyeti size veya Kuruluşunuza, bilgisayar sunucularınızda veya diğer bilgisayarlarda bulunan herhangi bir Sh1ft Teknolojisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir Diğer Sözleşmenin Koşulları veya koşulları kapsamında devredilmez ve hiçbir açık, açık lisans verilmez. veya zımni, verilir. “Sh1ft Teknolojisi”, gerçek zamanlı işe alma, iş gücü yönetimi, topluluk ve fintech SaaS yazılımı, ürünler, bilgisayar programları, yazılım, kaynak kodu, nesne kodu, geliştirme araçları, teknikler, kavramlar, bilgi birikimi, algoritmalar, yöntemler, mekanikler, süreçler, prosedürler, tasarımlar, motorlar, veritabanları, spesifikasyonlar, programcı notları, yazarlık çalışmaları, içerik, ses klipleri, video klipler, grafikler, resimler, web sitesi şablonları, buluşlar (patentlenebilir olsun ya da olmasın), buluş açıklamaları, keşifler, yazarlık çalışmaları (telif hakkına tabi olsun veya olmasın) ve bunlarla ilgili herhangi bir değişiklik, iyileştirme veya türev çalışma ve Sh1ft’in hizmetlerinin yerine getirilmesinde dahil ettiği ve/veya kullandığı diğer teknolojiler.

Bu Koşullara uymanıza bağlı olarak ve bu Şartlara uymanız koşuluyla, Sh1ft size Sitelere erişmeniz ve Siteleri kullanmanız ve kullanıma sunduğumuz materyallerin kopyalarını indirmeniz için sınırlı, münhasır olmayan, aktarılamaz, devredilemez, geri alınabilir bir lisans verir. Her durumda yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için Sitelerden indirin.

Sitelere dahil edilen veya Siteler aracılığıyla kullanıma sunulan tüm içerik, bilgi ve materyaller dahil olmak üzere Siteler, Sh1ft veya tedarikçilerinin münhasır mülkiyetindedir ve ABD ve uluslararası hukuk tarafından korunmaktadır. Bu Koşullarda açıkça izin verilmedikçe, Sitelere veya Sitelere dahil edilen veya Siteler aracılığıyla kullanıma sunulan herhangi bir içerik, bilgi veya materyale erişmemeyi veya bunları kullanmamayı kabul edersiniz.

Sitelerde görüntülenen tüm ticari markalar, hizmet markaları ve logolar (“Markalar”) Sh1ft’in veya ilgili üçüncü taraf sahiplerinin münhasır mülkiyetindedir. Sitemizdeki İşaretleri görüntüleme hakkınız dışında, İşaretler üzerinde size herhangi bir hak tanınmaz. Sitelerdeki hiçbir şey, zımnen, itirazın engellenmesi veya başka bir şekilde Sitelerde görüntülenen herhangi bir İşareti kullanmak için herhangi bir lisans veya hak vermez.

3. KULLANICI TARAFINDAN GÖNDERİLEN MATERYALLER 

Siteler, özgeçmişinizi ve/veya istihdam ve kariyerle ilgili diğer bilgi ve belgeleri yüklemenize olanak tanıyan işlevsellik içerir ve ayrıca mesaj panoları ve diğer forumlar ve sohbet etme, yorum yapma gibi etkileşimli özellikler aracılığıyla yorum ve materyal göndermenize olanak sağlayabilir. ve diğer mesajlaşma işlevleri (bu tür tüm özgeçmişler, bilgiler, yorumlar ve

materyaller “Gönderilen Materyaller”dir). Anlaşılır olması açısından, Gönderilen Materyallerinizin mülkiyeti sizde kalır. İşbu belgeyle Sh1ft’e gönderilen materyalleri size veya herhangi bir üçüncü tarafa ek bir ücret ödemeden, çoğaltmak, dağıtmak, gerçekleştirmek ve görüntülemek (kamuya açık veya başka şekilde), türev çalışmalar oluşturmak, uyarlamak, değiştirmek üzere şu anda bilinen veya bundan sonra geliştirilecek herhangi bir formatta veya medyada ve herhangi bir amaç için (örneğin referanslar gibi tanıtım amaçları dahil) kullanmak üzere izin vermiş olursunuz. Ayrıca, Sitelerle ilgili veya başka bir şekilde bize herhangi bir fikir, öneri, öneri veya diğer materyalleri (“Geri Bildirim”) sağlarsanız, söz konusu Geri Bildirim Gönderilen Materyaller olarak kabul edilecektir ve işbu belgeyle, söz konusu Geri Bildirimin gizli olmadığını ve söz konusu Geri Bildirimi sağlamanızın karşılıksız, talep edilmeden ve kısıtlama olmaksızın yapıldığını ve Sh1ft’i herhangi bir güvene dayalı veya başka bir yükümlülük altına sokmadığını kabul ve beyan edersiniz.

Beyanda bulunduğunuz (yüklediğin) belgelerin uygulama aracılığıyla bizzat yüklediğinizi, eksiksiz, doğru ve herhangi bir değişiklik yapmadığınızı, haksız ve herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti yasasını üçüncü şahsın herhangi bir ihlalde bulunmadığını, lisanslarının ve gerekli tüm haklarını aktardığınızın beyan ve taahhütünü vermektesiniz.

Yasal kapsamda sahip olabileceğiniz herhangi bir başvuruda “manevi haktan” ya da herhangi bir lisans hakkından rücu olarak feragat edersiniz. Sh1ft beyanda bulunan belgeleri herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle değerlendirebilir, kaldırabilir, gözlemleyebilir ya da analiz edebilir. (Sh1ft’in herhangi bir yükümlülüğü yoktur) [Sh1ft beni bilgilendirmeden beyanda bulunduğum ve erişim izni verdiğim belgelerin ve de bununla ulaşılabilecek bilgilerin bir sebeple ya da amaçla, herhangi bir kişiyle paylaşabileceğini biliyorum]

Anlaşılır olması için, Sh1ft’e doğrudan vermiş olduğunuz bilgi ve belgeleri Sh1ft Gizlilik Politikası’na bağlı olacaktır. Vermiş olduğun bilgilerin hepsinin doğru ve eksiksiz olduğunu aksi takdirde bu bilgileri güncelleyeceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz.

4. DAVRANIŞ KURALLARI 

Beyanda bulunduğun (yüklediğin) belge ve bilgilerin içerisinde belirtilen maddelerin toplanmadığı, yüklenmediği, iletilmediği, görüntülenmediği ya da farklı bir kişi/kurum ile paylaşılmadığını taahhüt etmektesiniz:

Ek olarak, belirtilen maddeleri de yapmayacağınızın taahhütünü vermektesiniz:

Sh1ft haber vermeden şu değişiklikleri yapabilir: Çalışma alanı değiştirilebilir, çalışma durdurulabilir, özellikleri değişebilir ya da kullanım sınırlandırılabilir. Çalışmanız herhangi bir sebep ya da gerekçe göstermeden hesabınızı geçici ya da kalıcı olarak silebilir ya da askıya alabilir, size Sh1ft bünyesinde inanılsa dahil bu koşullar geçerlidir. Fesih için de bu koşullara bağlı kalmaya devam edersiniz. Hesabınız geçici ya da kalıcı olarak silinir ya da askıya alınırsa kendi adınıza yeni bir hesap oluşturmamayı da kabul edersiniz.

5. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS BAĞLANTILARI; DİĞER KULLANICILAR 

Çalışma alanlarında üçüncü şahıslara ve kurumlara yönelik web sitelerine ve hizmetlerine erişebilecek bağlantılar içerebilir. Üçüncü şahıs bağlantıları Sh1ft’in kontrolü altında değildir ve Sh1ft herhangi bir üçüncü taraf bağlantılarından sorumlu değildir. Sh1ft, bu Üçüncü şahıs bağlantılarına yalnızca size kolaylık olması amacıyla erişim sağlar ve Üçüncü şahıs bağlantılarını incelemez, onaylamaz, izlemez, desteklemez, garanti etmez veya herhangi bir beyanda bulunmaz. Tüm üçüncü şahıs bağlantılarına tıklamak, kullanmak ve paylaşmak sizin

sorumluluğunuzdadır. Bağlantılara tıklamadan önce dikkat göstermelisiniz. Üçüncü şahıs bağlantılarında herhangi birine tıkladığınızda, üçüncü şahsın gizlilik ve veri toplama uygulamaları dahil olmak üzere ilgili üçüncü şahsın hüküm ve politikaları geçerlidir. Bu tür üçüncü şahıs bağlantıları ile bağlantılı herhangi bir işleme devam etmeden önce gerekli veya uygun olduğunu düşündüğünüz her türlü araştırmayı yapmalısınız.

Her çalışma alanı yalnızca kendi alanıyla alakalı beyanda bulunan dosyalardan sorumludur. Yükleyeceğiniz dosyaların hepsinin Sh1ft tarafından kontrol edilmeyeceğinin ve Sh1ft’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu olmadığının farkındayım. Dosyaların doğruluğu, güncelliği, uygunluğu ve kalitesi ile ilgili hiçbir garanti vermiyoruz. Diğer çalışma alanlarıyla olan etkileşimleriniz yalnızca siz ve karşı taraftaki kullanıcı ya da kullanıcılar arasındadır. Sh1ft’in bu tür etkileşimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp ya da hasardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Siz ve herhangi bir çalışma alanı arasında bir anlaşmazlık çıkması durumunda, Sh1ft’in dahil olduğu herhangi bir yükümlülük yoktur.

Yürürlükteki yasaya tabi olarak, Sh1ft’i (yöneticileri, çalışanları, ajansları ve atananlar) işbu belgeyle geçmiş, şimdiki ve gelecekteki her türlü anlaşmazlık, iddia, ihtilaf, talepten feragat edersiniz. Doğrudan ya da dolaylı olarak çalışma alanından doğan ya da çalışma alanı ile ilgili olarak her türlü ve nitelikteki hak, yükümlülük, sorumluluk, eylem ve dava nedeni ile sorumlu olacağım. (Çalışma alanı ile olan her türlü etkileşim, eylem veya ihmal dahil olmak üzere)

6. GÜVENCE 

Sh1ft’i ve bağlı şirketlerini, memurlarını, direktörlerini, temsilcilerini ve çalışanlarını, Sitelere erişiminiz veya Sitelerle bağlantılı faaliyetlerinizden (Gönderilen Materyaller dahil) veya bu Şartları veya Gizlilik Politikasını ihlal ettiğinizden veya ihlal ettiğinizden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı faaliyetlerinizden kaynaklanan herhangi bir iddia, yükümlülük, hasar, karar, ödül, kayıp, masraf, masraf ve ücretten (avukatlık ücretleri dahil) tazmin etmeyi, savunmayı ve zararsız tutmayı kabul edersiniz. Sh1ft’nin yazılı izni olmadan, yalnızca bir çözümden oluşan bir başka çözüm içeren bir iddianın çözümüne giremezsiniz.

7. SORUMLULUK REDDİ 

UYGULAMAYI, HİÇBİR TÜRDE HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE” SUNULMAKTADIR VE SH1FT, AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDER, AÇIK VEYA KAPALI BİR BİÇİMDE SÖYLENEN, TAM UYGUN OLARAK UYGULANABİLİR UYGULAMAYLA İLGİLİ OLARAK, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME VE UNVAN GARANTİLERİ VE PERFORMANS, ALIŞVERİŞ KURSU VEYA KULLANIM VEYA TİCARETTEN KAYNAKLANAN GARANTİLER DAHİLDİR.

Uygulamanın güncelliğini, bütünlüğünü ve güvenliğini korumaya çalışırken, uygulamanın güncel, eksiksiz, doğru veya güvenli olduğunu veya kalacağını veya çalışma alanlarına erişimin

kesintisiz olacağını garanti etmiyoruz. Uygulama, bu Koşulları ihlal eden veya bunlarla çelişen yanlışlıklar, hatalar ve materyaller içerebilir. Ek olarak, üçüncü şahıslar çalışma alanlarında yetkisiz değişiklikler yapabilir.

Ayrıca, yukarıda belirtilenleri sınırlamadan, Sh1ft (a) uygulama aracılığıyla herhangi bir iş veya iş teklifi alacağınızı garanti etmez; (b) üçüncü şahıslar tarafından sunulan istihdam teklifleri veya listeleri, istihdam taramaları, istihdam kararları veya fiili istihdamdan sorumlu olmayacaktır; ve (c) yalnızca uygulamayı kullanımınıza dayalı olarak ne işvereniniz ne de temsilcinizdir. Olası işverenleri değerlendirirken kendi kararınızı kullanmalısınız.

8. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI 

SH1FT’İN HERHANGİ BİR DOLAYLI, ARIZİ, DOLAYLI, ÖZEL, ÖRNEK VEYA CEZAİ ZARARDAN, HİÇBİR SÖZLEŞME KAPSAMINDA, HAKSIZLIK DAHİL OLMAK ÜZERE, KESİN SORUMLULUK VEYA DİĞER HUKUKİ SORUMLULUK YA DA DİĞER TEORİLERİN KULLANIMINDAN, VERİLER, DİĞER MADDİ OLMAYAN MALZEMELERİN KAYBI VEYA GÖNDERİLEN MATERYALLERİN GÜVENLİĞİ KAYBI (GÖNDERİLEN MATERYALLERİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN YETKİSİZ KESİNTİSİ DE DAHİL), BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI ÖNCEDEN TAVSİYE EDİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR. YUKARIDAKİLERİ SINIRLAMAKSIZIN, AYRICA SH1FT’İN UYGULAMASINI KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MATERYALLERİNDEN KAYNAKLANAN HİÇBİR TÜRLÜ HASARDAN SORUMLU OLMAYACAĞINI KABUL EDECEKSİNİZ. BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK AKTARILABİLECEK KÖTÜ YAZILIMLAR, UYGULAMADAN MEMNUNİYETSİZLİK İÇİN TEK VE YETERLİ ÇÖZÜMÜNÜN UYGULAMAYI KULLANMAYI DURDURMAK OLDUĞUNU KABUL EDECEKSİNİZ. TÜM ZARARLAR, KAYIPLAR VE DAVA NEDENLERİ İÇİN SÖZLEŞMEDE, HAKSIZ FİLM (İHMAL DAHİL) VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE OLACAKTIR.

Yürürlükteki yasalar, belirli söylenmeyen garantilerde sınırlamalara veya belirli zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermeyebilir; yalnızca bu yasanın sizin için geçerli olduğu ölçüde, yukarıdaki sorumluluk reddi, istisnalar veya sınırlamaların bazıları veya tümü sizin için geçerli olmayabilir ve belirli ek haklarınız olabilir.

9. GEÇERSİZ KILMA 

Sh1ft, bu Koşulların sözlü veya özüne aykırı davrandığınızı veya ihlal ettiğinizi düşünmemiz de dahil olmak üzere, sebep veya bildirimde bulunarak veya bulunmadan herhangi bir zamanda uygulamaya erişiminizi sonlandırabilir veya askıya alabilir. Bu tür bir fesih veya askıya alma durumunda, (a) Uygulamaya erişme ve uygulamayı kullanma hakkınız derhal sona erecektir; (b) Sh1ft, kullanıcı adınızı, şifrenizi ve hesabınızı hemen devre dışı bırakabilir veya silebilir; (c) Sh1ft, hesabınızla ilişkili herhangi bir materyali (Gönderilen Materyaller dahil) sürdürmek veya size erişim sağlamakla yükümlü olmayacaktır ve bu materyalleri tamamen Sh1ft’in takdirine bağlı olarak tutabilir veya silebilir; ve (d) Uygulamaya erişiminiz ve uygulamayı kullanmanız için size verilen lisans dışında, bu Koşulların geri kalan hükümleri geçerliliğini koruyacak ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10. TELİF HAKKI İHLALİ BİLDİRİMİ

1998 tarihli Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (“DMCA”), internette görünen materyalin ABD telif hakkı yasası kapsamındaki haklarını ihlal ettiğine inanan telif hakkı sahiplerine başvuru hakkı sağlar. Sitelerde bulunan materyallerin telif hakkınızı ihlal ettiğine iyi niyetle inanıyorsanız, siz (veya temsilciniz) Sh1ft’e posta, e-posta veya faks yoluyla yazılı bir bildirim göndererek Sh1ft’in bu tür materyalleri kaldırmasını veya bunlara erişimi engellemesini talep edebilirsiniz. . Birinin size karşı yanlışlıkla bir telif hakkı ihlali bildiriminde bulunduğuna iyi niyetle inanıyorsanız, DMCA Sh1ft’e bir karşı bildirim göndermenize izin verir. Bildirimler ve karşı bildirimler, DMCA tarafından dayatılan o sırada geçerli olan yasal gereklilikleri karşılamalıdır. Ayrıntılar için http://www.copyright.gov/ adresine bakın. Bildirimler ve karşı bildirimler yazılı olarak aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

Sh1ft Inc.

Dikkat: Müşteri Hizmetleri Müdürü

E-posta: [email protected]

Telefon: +1(415)800-1303

Bir DMCA bildirimi veya karşı bildirimde bulunmadan önce hukuk danışmanınıza danışmanızı öneririz.

11. GEÇERLİ HUKUK; YETKİ ALANI

Bu Koşullar ve bu Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde Sitelerle ilgili herhangi bir ihtilaf (“Anlaşmazlık”), bu Koşulların geçerliliği, yapısı ve performansı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm konularda yönetilecektir. , ABD’de bulunuyorsanız Minnesota Eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri kanunları veya başka bir yerde bulunuyorsanız ilgili ülkenin kanunları tarafından ve bu kanunlar çerçevesinde, kanunlar ihtilafı ilkelerini yürürlüğe koymadan. Söz konusu İhtilafla ilgili tüm davalar, davalar veya diğer yasal kovuşturmalar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyorsanız Hennepin County, Minnesota, ABD’de bulunan mahkemelerde veya ikamet ediyorsanız ilgili ülkedeki mahkemelerde açılacaktır. başka yerde. Taraflardan her biri, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyorsanız Hennepin County, Minnesota, ABD’de bulunan federal veya eyalet mahkemelerinin veya başka bir yerde bulunuyorsanız ilgili ülkede bulunan federal mahkemelerin veya eyalet mahkemelerinin münhasır kişisel yargı yetkisine işbu vesileyle muvafakat etmektedir.

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyorsanız, Siteleri veya bu Şartları kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir dava veya dava ile bağlantılı olarak jürili yargılama hakkından da burada feragat edersiniz.

12. GENEL 

Bu Koşullar, sizinle Sh1ft arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, işveren-çalışan, acente veya franchisor-franchising alan ilişkisi oluşturmaz ve bu şekilde yorumlanmayacaktır. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün yasa dışı, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm bu Koşullardan ayrılabilir olarak kabul edilecek ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın veya yükümlülüklerinizin herhangi birini veya tamamını, önceden açık yazılı onayımız olmadan atayamaz, devredemez veya alt lisansını veremezsiniz. Bu Koşullar kapsamındaki hak veya yükümlülüklerimizin herhangi birini veya tamamını kısıtlama olmaksızın devredebilir, devredebilir veya alt lisansını verebiliriz. Taraflardan herhangi birinin bu Koşullar kapsamındaki herhangi bir ihlal veya temerrütten feragat etmesi, önceki veya sonraki herhangi bir ihlal veya temerrütten feragat olarak kabul edilmeyecektir. Burada yer alan herhangi bir başlık, alt yazı veya bölüm başlığı yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve hiçbir şekilde herhangi bir bölümü veya hükmü tanımlamaz veya açıklamaz. Tekil olarak tanımlanan tüm terimler, uygun olduğunda ve aksi belirtilmedikçe çoğul olarak kullanıldığında aynı anlamlara sahip olacaktır. Bu Koşullarda “dahil” teriminin veya bunun varyasyonlarının herhangi bir şekilde kullanılması, ardından “sınırlama olmaksızın” ifadesi geliyormuş gibi yorumlanacaktır. [Bu Şartlar, buraya dahil edilen tüm şartlar ve koşullar dahil olmak üzere, bu konunun konusuna ilişkin olarak siz ve Sh1ft arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve bu konuyla ilgili olarak siz ve Sh1ft arasındaki önceki veya eş zamanlı tüm yazılı veya sözlü anlaşmaların veya mutabakatların yerine geçer. .] Size yapılan bildirimler (bu Koşullardaki değişiklik bildirimleri dahil), çalışma alanlarına posta yoluyla veya e-posta (her durumda bağlantılar dahil olmak üzere) veya normal posta yoluyla yapılabilir. Sınırlama olmaksızın, bu Koşulların ve elektronik biçimde verilen herhangi bir bildirimin basılı bir versiyonu, bu Koşullara dayalı veya bunlarla ilgili adli veya idari işlemlerde, orijinal olarak oluşturulan diğer ticari belgeler ve kayıtlarla aynı ölçüde ve aynı koşullara tabi olarak kabul edilebilir ve basılı olarak muhafaza edilmiştir. Sh1ft, kontrolü dışındaki herhangi bir nedenle herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmemesinden sorumlu olmayacaktır.

13. HESAP VE ŞİFRE 

Çalışma alanlarının tamamını veya bir kısmını kullanmak için bir hesap açmanız gerekebilir. Kayıt sırasında bize sağladığınız herhangi bir kullanıcı adı, şifre veya diğer bilgileri reddedebilir veya değiştirmenizi isteyebiliriz. Kullanıcı adınızın veya şifrenizin güvenliğinden ve herhangi bir şekilde kullanılmasından veya kötüye kullanılmasından Sh1ft değil siz sorumlusunuz. Özellikle, (a) hesap giriş bilgilerinizin ve şifrenizin gizliliğini korumak; (b) şifrenizi sık sık güncellemek ve revize etmek ve (c) hesabınızın/hesaplarınızın yetkisiz kullanımı veya herhangi bir güvenlik ihlali olması durumunda aşağıdaki “BİZE ULAŞIN” bölümü uyarınca bizimle iletişime geçerek derhal Sh1ft’i bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır.

14. MÜŞTERİLER 

Hizmet verdiğimiz Sh1ft müşterileri (“Müşteri”) çalışma alanlarında Sh1ft’e kaydolabilir. Kayıt olduktan sonra şunları yapabilir:

● Kişisel Bilgileri doldurmak ve gerekli istihdam materyallerini Hesabım alanına yüklemek; ● İş aramak ve başvurmak, işleri favori olarak kaydetmek;

● Başvurunun kabul edildiği işleri görüntülemek;

● Bildirilen programa dayalı işler için Giriş/Çıkış yapmak;

● Çalışanın zaman bilgilerini görüntülemek;

● Geçmiş işler için maaş bordrolarını görüntülemek;

● Diğer ekip üyeleriyle sohbet işlevlerini kullanarak iletişim kurmak;

Müşteriler için sunulan hizmetler şunlardır:

● Yeni iş emirleri oluşturmak/incelemek/değiştirmek.

● Şirket/şirket temsilcisinin kişisel bilgilerini görüntülemek/güncellemek. ● Yeni siparişler oluşturmak;

● İletişim bilgilerini güncellemek;

● Aday önerilerini görüntülemek; ve

● Şu anda sizinle beraber çalışan Sh1ft personelinin çalışma raporlarını gözden geçirmek ve onaylamak.

Görevleri uzatmak veya başka şekilde değiştirmek ve yeni siparişler oluşturmak için yapılan tüm masraflar ve ek ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Müşteri hesabınız dahilinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

15. ADAYLAR 

Kayıt 

Herhangi bir çalışma alanına aday olarak kaydolursanız (“Aday”), iş bulmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış diğer Sh1ft tekliflerine otomatik olarak kaydolabilirsiniz. İş arama kriterlerinizi ve tercihlerinizi güncelleyebilir, özgeçmişinizi yükleyebilir ve güncelleyebilir, uyarılar alabilir, uygunluk durumunuzu güncelleyebilir, başvurunuzun durumunu görüntüleyebilir ve bize sizinle ilgili ek bilgiler sağlayabilirsiniz. Hesaplarınız dahilinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Kayıt sürecinin bir parçası olarak, özgeçmişiniz, adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, iş geçmişiniz, eğitiminiz, deneyiminiz, ödeme/ücret beklentileriniz ve coğrafi konumunuz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bize belirli bilgileri vermenizi isteyebiliriz ( “Aday Bilgileri”).

Yetkilendirme ve Sertifikasyon 

Sh1ft’e, Müşterilere ve ilgili temsilcilerine, istihdam ve eğitim geçmişiniz ve bir istihdam kararına varmak için gerekli olabilecek diğer ilgili konular hakkında araştırma ve soru sorma yetkisi verirsiniz. Sh1ft, bu tür araştırmaları/sorguları gerçekleştirmek için bir üçüncü taraf

şirketi kullanabilir. Bir üçüncü taraf satıcı kullanılıyorsa, üçüncü bir taraf bu tür araştırmaları/soruşturmaları gerçekleştirmeden önce size geçerli yasaların gerektirdiği şekilde ek açıklamalar ve yetkilendirme formları sağlanacaktır.

Başvurunuzla bağlantılı sorulara yanıt verme konusunda işverenleri, okulları ve diğer kişileri tüm yükümlülüklerden muaf tutuyorsunuz ve Aday Bilgilerinde listelediğiniz okullar, işletmeler, bireyler, hizmetler veya diğer kuruluşlar tarafından bilgilerin yayınlanmasına özel olarak izin veriyorsunuz. Ayrıca, Sh1ft’e ve temsilcilerine, kimlik bilgilerinizi, becerilerinizi ve deneyiminizi değerlendirmek amacıyla bu tür bilgileri talep eden Müşterilere herhangi bir referans bilgisi verme yetkisi verirsiniz ve Müşterilerin size doğrudan ulaşabileceğini kabul edersiniz.

Aday Bilgilerinin ve herhangi bir özgeçmiş veya diğer iş geçmişi bilgilerinin doğruluğunu onaylarsınız. Herhangi bir yanlış beyanın, Müşteri tarafından işe alınmanızın reddedilmesine, Müşteri tarafından işe alındıktan sonra işinizi kaybetmenize veya hesabınızın uygulamadan kaldırılmasına neden olabileceğini anlıyorsunuz. Aday Bilgilerini her zaman doğru, eksiksiz ve güncel tutmaktan siz sorumlusunuz.

Masrafsız 

Adaylardan Siteleri kullanmaları için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ne Sh1ft ne de Müşteriler sizden bir ödeme talep etmeyecektir.

Gizlilik 

Uygulamayı Aday olarak kullanarak, Sh1ft’in cep telefonu numaraları da dahil olmak üzere Sh1ft’e verilen telefon numarası (metin veya arama yoluyla) aracılığıyla sizinle iletişime geçebileceğini kabul edersiniz. Ayrıca, Siteleri kullanarak Sh1ft’in size Sh1ft’e verilen e-posta adresinden bir e-posta göndererek size bir iş fırsatı veya genel istihdam bilgisi sağlayabileceğini de kabul etmektesiniz.

16. MOBİL UYGULAMA 

Uygulanabilir Sh1ft / Movo mobil uygulamasını (“Uygulama”) kullanmayı seçerseniz, “MOBİL UYGULAMA” başlıklı bu bölümde belirtilen bu ek şartları kabul etmiş olursunuz.

Hesap ve Şifre 

Kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak Uygulamada hesabınıza giriş yapan herhangi birinin siz veya izninizle giriş yapan biri olduğunu varsayma hakkına sahip olacağız. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi gizli tutmazsanız veya kullanıcı adınızı ve şifrenizi bir başkasıyla (kasıtlı veya kasıtsız olarak) paylaşırsanız, bunun sonuçlarının tüm sorumluluğunu kabul edersiniz. Yetkisiz bir kişinin hesabınıza erişmesi ve/veya Uygulamamızı kullanması nedeniyle uğrayacağınız hiçbir kayıptan

sorumlu olmayacağız ve dolandırıcılık veya başka bir şekilde yetkisiz kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değiliz.

Hesabınızı veya Uygulamayı cihazınızdan silerseniz veya hesabınızı bu Koşullara uygun olarak silersek, hesabınızla önceden ilişkilendirilmiş tüm verilere (iş başvurularınız ve işiniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) erişiminizi kaybedebileceğinizi anlıyorsunuz.

Anlık Mesajlar 

Uygulamayı indirirseniz, uyarılar, rozetler, afişler ve sesler (“Anlık Mesajları”) içerebilen mobil uygulamanın dışında veya içinde size gönderilen anlık bildirimleri alabilirsiniz. Anlık Mesajlara izin vermeyi kabul ederseniz, Uygulama mobil cihazınızda Anlık mesajları oluşturacaktır. Anlık

Mesajlarını cihazınızın veya mobil uygulamanızın ayarlarından kontrol edebilirsiniz. Anlık Mesajlarından bazıları konumunuzla ilgili olabilir. Operatörünüz, Anlık Mesajlarının kullanımı için standart veri ve diğer ücretleri talep edebilir ve bu ücretler, mobil faturanızda görünebilir veya ön ödeme bakiyenizden düşülebilir. Operatörünüz belirli Anlık Mesajlarını yasaklayabilir veya kısıtlayabilir ve belirli Anlık Mesajlar operatörünüz veya mobil cihazınızla uyumlu olmayabilir. Bu konularla ilgili sorularınız için operatörünüzle iletişime geçin. Cihazınızın veya mobil uygulamanızın ayarlarından veya mobil uygulamayı silerek Anlık Mesajlarını sonlandırabilirsiniz. Anlık Mesajları kullanımınızla ilgili bilgileri toplayabiliriz. Anlık Mesajlara kaydolduysanız, uygun olduğu şekilde cep telefonu numaranızdaki değişiklikleri bize bildirmeyi ve bu değişikliği yansıtmak için mobil uygulamadaki hesabınızı güncellemeyi kabul etmektesiniz.

17. ÇEVRİMİÇİ ZAMAN RAPORLAMA VE ONAY SİSTEMİ 

Tanıtım 

Çevrimiçi Zaman Raporlama ve Onay Sistemi, Sh1ft’in çalışanlarının, üstlenicilerinin ve ticari müşterilerinin zaman raporlarına (“Sistem”) girmesine, incelemesine ve onaylamasına izin veren çevrimiçi bir araçtır. “Çalışan”, Sh1ft tarafından istihdam edilen Sistem kullanıcılarını ifade eder. “Üstlenici” terimi, Sh1ft aracılığıyla bağımsız üstleniciler olarak çalışan Sistem kullanıcılarını ifade eder. “ÇEVRİMİÇİ ZAMANLI RAPORLAMA VE ONAY SİSTEMİ” başlıklı bu bölümde, “Müşteri” terimi, Sh1ft’in ticari müşterisi olan Sistem kullanıcılarını ifade eder. Amerika Birleşik Devletleri’nde yetkili bir Çalışan, Üstlenici veya Müşteri değilseniz, lütfen Sistemi kullanmayın. Yetkisiz erişim veya kullanım kesinlikle yasaktır ve ihlal edenler hukuki sorumluluklara ve cezai kovuşturmaya tabidir.

Banka Hesabı 

Çalışan veya üstlenici iseniz, Banka hesabı da dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle maaş ödemesi alabilirsiniz. Ayrıca Banka Hesap bilgilerinizi güncelleyebilir veya yeni Banka Hesap bilgileri girebilirsiniz. Telefonunuzdaki Sh1ft uygulamasında Ayarlar menüsünden Banka Hesabı bölümüne giderek varsayılan ödeme yönteminde değişiklik yapabilirsiniz. Dosyalarımızda bulunan bilgilerin doğruluğunu korumaktan siz sorumlusunuz ve Sh1ft’in siz, bankanız veya diğer ödeme hizmetleri sağlayıcıları tarafından sağlanan bilgilere dayanarak bu tür saklanan

bilgileri zaman zaman güncellemesine izin veriyorsunuz. Bize yalnızca kullanmaya yetkili olduğunuz ödeme yöntemleri hakkında bilgi vereceksiniz. Bankanız, yalnızca sizin sorumlu olduğunuz banka hesabına ait işlemler için sizden bir ücret talep edebilir.

Veri Girişi ve Onay 

Kullanıcı Sistem’de hesap oluşturup iş emri oluşturduktan sonra, Çalışanlar ve Üstleniciler zaman raporunda çalışılan gün ve saatleri Sistem’e girmeyi tercih edebilirler. Müşteri, Sistemdeki zaman raporunu almayı, incelemeyi ve onaylamayı seçebilir.

Çalışan ve Üstlenici Veri Girişi 

Çalışan veya Üstlenici iseniz, Sistem üzerinden zaman raporuna girilen gün ve saatlerin doğru, eksiksiz ve tarafınızca çalışıldığını onaylarsınız. Bir gerçeğin yanlış beyanının, Sh1ft ile olan işinizi veya sözleşmenizi kaybetmenize veya hesabınızın Sistemden kaldırılmasına neden olabileceğini anlamaktasınız.

Müşteri Veri Girişi 

Müşteri iseniz, gönder düğmesine tıklayarak, zaman raporunun alındığını ve doğru olduğunu onaylarsınız. Bir gerçeğin yanlış beyan edilmesinin, Sh1ft’in hizmetleri sunmayı bırakmasına veya hesabınızın Sistemden kaldırılmasına neden olabileceğini anlıyorsunuz.

Genel Veri Giriş Koşulları 

Saatlerinizi, yorumlarınızı, verilerinizi ve/veya zaman raporu bilgilerinin onayını Sistem’e (“Zaman Raporu Bilgileri“) göndererek, Sh1ft’e kalıcı, münhasır olmayan, geri alınamaz, telifsiz, dünya çapında bir lisans ve kullanım hakkı verirsiniz. Zaman Raporu Bilgilerinizin tamamını veya bir kısmını herhangi bir şekilde, herhangi bir şekilde, kopyalamak, değiştirmek, görüntülemek, dağıtmak, indirmek, depolamak, çoğaltmak, iletmek, yayınlamak, aktarmak, uyarlamak, türev çalışmalar oluşturmak Sh1ft tarafından sağlanabilir.

Sh1ft’in, Sh1ft’in ticari müşterileri, danışmanları, acenteleri ve danışmanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sh1ft’in ticari amaçları için Zaman Raporu Bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşacağını kabul ediyor ve onaylıyorsunuz. Sh1ft, Zaman Raporu Bilgilerinizi pazarlama amacıyla herhangi bir üçüncü tarafa satmayacaktır.

Hesap Güvenliği 

Parolanızın güvenliğinden ve Sistem hesabınızın her türlü kullanımından siz sorumlusunuz. Parolanızın veya hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımını derhal Sh1ft’e bildirmelisiniz.

Çalışan veya Yüklenici iseniz:

● E-posta: [email protected]

● Telefon: +1(415)800-1303, +90(533)960-1886

Müşteri iseniz:

● E-posta: [email protected]

● Telefon: +1(415)800-1303, +90(533)960-1886

18. Bize Ulaşın 

Şartlar veya Politika hakkında herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz varsa veya bize sağladığınız herhangi bir kişisel bilgiyi güncellemek isterseniz, lütfen aşağıdaki posta adresi veya e-posta adresinden web yöneticisi ile iletişime geçin.

Posta adresi:

Sh1ft, Inc.
280 King Street
San Francisco, CA 94017

SHİFT ONE İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK VE HİZMET A.Ş

Maslak Mah. Sanatkarlar Sk. Eclipse Maslak Sitesi No: 2a İç Kapı No: 90 Sarıyer/İstanbul

Email Address:

[email protected]

Telephone number:
+1(415) 800- 1303

+90(533) 960-1886

Lütfen e-posta iletişimlerinin mutlaka güvenli olmayacağını unutmayın; buna göre, bizimle e-posta yazışmalarınızda kredi kartı bilgileri veya diğer hassas bilgilere yer vermemelisiniz.

SHIFT ONE

İnsan Kaynakları Danışmanlık ve Hizmet A.Ş.

Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, ticari merkezi Maslak Mah. Sanatkarlar Sk. Eclipse Maslak Sitesi No: 2a İç Kapı No: 90 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Shift One İnsan Kaynakları Danışmanlık ve Hizmet A.Ş. (kısaca “Shift One”) tarafından KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK ve ilgili mevzuat tahtında veri sorumlusu sıfatını taşıyan Shift One ile Sh1ft Inc. adlı mobil aplikasyon platformu ya da [www.shiftone.net, www.movo.co] web sitesi ya da Shift-One’a ait sair siteler ya da elektronik ortamlar (hepsi birlikte “Aplikasyon ve Siteler” olarak anılacaktır) aracılığıyla paylaşmış olduğunuz kimlik, iletişim verileriniz (isim, soy isim, e-posta adresi vb.), özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık raporu, sağlık verileri), çalışmakta olduğunuz veya temsilcisi bulunduğunuz ticari işletmeye ilişkin kişisel verileriniz ve ayrıca söz konusu kanallar aracılığıyla tarafınızca ayrıca paylaşılabilecek kişisel verileriniz (üyelik sırasında ya da Aplikasyonu ya da Web Sitelerini kullanırken ya da Aplikasyonda veya Web Sitelerinde sunulan hizmetlerden faydalanmak için talep edilen sair bilgiler) ile işlem güvenliği verileriniz (Aplikasyon veya Web Siteleri giriş çıkış bilgileri vb.), Shift One tarafından talep ve önerilerinize yanıt verilebilmesi, Shift One ürün ve hizmetleriyle ilgili olarak sizlerle iletişim kurulması ve hizmet verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Shift One ile paylaşmış olduğunuz anılan kişisel verileriniz, ilgili mevzuat gereğince yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya ürün/hizmetin ifasıyla doğrudan ilgili olmak kaydıyla ilgili form içeriğinizdeki talep ya da önerinize bağlı olarak Shift One’ın iş ortaklarıyla,  hizmet tedarik ettiği özel hukuk kişileriyle kişisel verilerin aktarılmasına yönelik KVKK hükümlerine uygun olarak paylaşılabilecektir.

Yukarıda yer verilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak,  elektronik ortamlar kanalıyla (Aplikasyon ya da Web Sayfaları’ndan yazılı form yoluyla) toplanmakta ve otomatik olarak işlenmektedir.

Dilediğiniz zaman KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Shift One’ya yazılı olarak ya da KVKK’da açıklanan diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Shift One İnsan Kaynakları Danışmanlık ve Hizmet A.Ş.

SHIFT ONE / MOVO

Kişisel Verilerinizin Korunması:

Açık Rıza Metni

Değerli Kullanıcı,

İşbu Açık Rıza Metni ile, Shift One İnsan Kaynakları Danışmanlık ve Hizmet A.Ş. (kısaca “Shift One” veya “İşveren”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hazırladığı “Kişisel Verilerinizin Korunması: Aydınlatma Metni” kapsamındaki amaç ve detaylarla sınırlı ve bağlı olmak kaydıyla;

Shift One’a ait mobil uygulamayı (Uygulama) yüklerken ve kullanırken paylaştığınız, adınız, soyadınız, TC Kimlik Numaranız, elektronik posta adresiniz, ikamet adresiniz, telefon numaranız, sağlık verileriniz (sağlık raporları, akciğer filmi, kan sayım vb.), ceza mahkûmiyeti ve güvenlik verileriniz (adli sicil kaydı vb.) kimlik belgenizin fotokopisi paylaşılmışsa üzerinde yer alan bilgiler (ön ve arka yüzdeki özel nitelikli kişisel veriler dahil) ile sivil toplum kuruluşlarına (dernek/vakıf, vb.) üyelik bilgilerinize (varsa ve paylaşılmışsa) ilişkin kanıtlayıcı bilgi ve belgeler ile bu verilerinizin, sözleşme ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Uygulamadaki işlevlerin çalışması, kişiselleştirilmesi, kullanıcılara yönelik bireysel bilgilendirme ya da tekliflerin yapılması, kişiye özel tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, işe başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Kullanıcı memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Shift One tarafından işlenmesine ve aynı amaçlarla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya sözleşme ile ilişkili edimlerin ifası kapsamında, kanunen yetkili özel hukuk kişileri, iş ortakları, grup şirketleri, tedarikçilere (ör. Sigorta şirketleri/acenteleri, sosyal güvenlik veya hukuk ya da finans danışmanları, teknoloji çözüm ortakları, müşteriler) aktarılmasına ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Shift One’a ya da yetkili gerçek ya da tüzel kişilere ait Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda saklamasına ve bu kapsamda işlenmesine açık rızanız ile izin vermektesiniz.

Saygılarımızla,

Shift One İnsan Kaynakları Danışmanlık ve Hizmet A.Ş.

Not: Bu metin kapsamındaki açık rızanız, iş akdiniz veya Shift One bünyesindeki istihdamınızın ön şartı olmamakla birlikte, açık rıza vermemeniz halinde, KVKK uyarınca bu metinde yer alan verilerinizin veri sorumlusu tarafından işlenemeyebileceğini ve buna bağlı işlemlerin, varsa, yerine getirilemeyebileceğini önemine binaen hatırlatmak isteriz.