IK analitiği söz konusu olduğunda, son zamanlarda yükselen bir trend İnsan Analitiği’dir. Adından da anlaşılacağı gibi, bu, bir organizasyon içinde çalışan bireylerle ilgili yetenek verileri, performans değerlendirmeleri ve diğer bilgileri içerir ve bunların iş sonuçlarına doğrudan nasıl etki ettiğini inceler.

Insan Analitiği, İK departmanları, vardiya liderleri ve daha birçok kişi arasında popülerlik kazanmaktadır. Bu, hedeflere ulaşmalarına, en etkili katkıda bulunan çalışanları belirlemelerine ve genel performansı maliyet tasarrufu ve daha büyük verimlilik için artırmalarına yardımcı olur.

Bu makalede, sizi İnsan Analitiği dünyasına tanıtacağız, bunlar arasında:

 • İnsan Analitiğinin ne olduğu
 • Ne gibi faydalar sunabileceği
 • İK ekiplerine ve iş liderlerine nasıl yardımcı olabileceği
 • Şirketinizde İnsan Analitiğini nasıl uygulayabileceğiniz
 • İnsan Analitiğini etkinleştirmek için araçları nasıl bulabileceğiniz

İnsan Analitiği Nedir?

İş problemlerini çözmeyi veya iş sonuçlarını iyileştirmeyi işgücü analitiği yoluyla gerçekleştirmeyi ifade eder. Başka bir deyişle, bu, diğer departmanlardan toplanan verileri analiz etmeyi içerir. Bu, iç İK sistemlerinden başlayarak diğer departmanlarda kullanılan sistemlere ve hatta çalışan anketleri ve maaş verileri gibi harici araçlara kadar uzanır. Tüm bu veri, işlemesi kolay içgörüler elde etmek ve veri odaklı kararlarla değişiklik yapmak için kullanılabilir.

Daha spesifik olarak, İnsan Analitiği, şirket genelinde iş verileri için kullanılabilir. Bu, işe alma süreçlerini iyileştirme, organizasyonel verimliliği artırma, aynı zamanda bireysel düzeyde iyileştirmeleri içerebilir. İK Analitiği, ekiplerin potansiyeli en yüksek olan çalışanları belirlemelerine, çalışanların tutma oranını artırmalarına ve performans yönetimini iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

İnsan Analitiği’nin diğer alanları şunları içerebilir:

 • Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık
 • Çalışan memnuniyeti ve işgücü tarafından görülen organizasyon kimliğini anlama
 • Yetenekler, beceriler ve iç gelişim
 • Maliyet verimliliği
 • Ve bunlar sadece birkaç örnektir. Daha fazla İK Analitiği alanını ilerleyen bölümlerde tartışacağız. Yakında göreceğiniz gibi, insan verisi sadece birkaç kelimeyle doğru bir şekilde özetlenebilecek kadar geniş bir alandır!

İnsan Analitiği’nin 4 Türü

Ayrıca, İnsan Analitiği’nin çok geniş bir alan olduğunu ve derin potansiyele sahip olduğunu belirtmek önemlidir. Aslında, İnsan Analitiği’ni genel olarak dört ana alana ayırabiliriz. En yaygın kullanılanından en az kullanılanına kadar sıralandığında, bunlar şunlardır:

Betimleyici Analitik (Descriptive Analytics):

Bu form, geçmiş olayların sonuçlarını değerlendirmek ve bu olaylardan öğrenmek için tarihsel veriyi kullanır. Ancak, gelecekteki olayları tahmin etmez. Bu, en saf ve en basit raporlama şeklidir.

Teşhis Analitik (Diagnostic Analytics):

Betimleyici analitikten bir adım öteye giden teşhis analitik, olayları açıklamayı amaçlar, veride hem trendleri hem de anormallikleri bulmayı hedefler ve bunları son kullanıcıya sunar.

Öngörü Analitik (Predictive Analytics):

Bu aşamada, İnsan Analitiği, geçmiş veriyi kullanarak gelecekteki başarıları tahmin etmeye başlar ve karar verme sürecine yardımcı olacak tahminler sunar.

Çözüm öneren Analitik (Prescriptive Analytics):

Bu İnsan Analitiği türünde, sadece gelecekteki olasılıkları tahmin etmiyoruz. Bunun yerine, bir hedefe ulaşmak için en iyi eylem planını önermek için İnsan Analitiği’ni kullanıyoruz.

İnsan Analitiği’nden en iyi şekilde yararlanmak için, en azından bazı ölçülerde öngörü analitiğine yönelmenizi öneririz. Ancak, teşhis analitikle bile, uzman İK ekipleri veri ve sağlanan içgörülerle çalışabilir, iş iyileştirmeleri ve çözümler üzerinde çalışabilir, tüm iş verilerini manuel olarak incelemelerine gerek kalmadan bunları yaapbilirsiniz.

İnsan Analitiği mi, İK Analitiği mi?

Bu noktada, İnsan Analitiği’nin İK analitiği ile aynı olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Gerçekte, bunlar yakından ilişkilidir, ancak birincisi, İnsan Analitiği, iş ihtiyaçlarında çalışan deneyimi ve performansın etkisini anlama konusunda daha fazla vurguya sahiptir. İK analitiği ise kaynaklar ve süreçlere ilişkin ‘katı’ verilere odaklanmıştır.

Her ikisi de işgücü analitiği biçimleridir ve modern iş dünyasında her ikisi de yer bulur.

Farkı anlamak önemlidir, çünkü her iki işgücü analitiği aracı da organizasyon içinde çeşitli ekipler ve iş liderleri tarafından kullanılabilir.

Gelişmiş özellikler, güçlü analitikler ve detaylı raporlama.

Yapay zeka destekli tahminleme ve detaylı raporlama özellikleri ile Movo tüm personel datasını elinde tutar.

Bugün DEMO görüşmenizi yapın

İnsan Analitiğinin Avantajları

Şimdi İnsan Analitiği’nin ne olduğunu biliyorsunuz, hadi İnsan Analitiği’nin temel avantajlarına geçelim. Bunlar, bilmeniz gereken en büyük avantajlar ve İnsan Analitiği’ni tipik İK analitiği süreçlerinden ve çözümlerinden ayıran alanlardır.

Kanıta Dayalı İK:

İlk ve en önemlisi, İnsan Analitiği, sadece bireylerin duyguları değil, çalışan verilerini kararlar almak için kullanarak bir tür kanıta dayalı İK oluşturur. Bu, daha objektif, veri odaklı kararlar anlamında şirket için hem bir karar alma hem de yasal bakış açısından daha iyidir.

Yetenek Verilerine Odaklanma:

Organizasyonunuzdaki kritik yeteneklerin nerede bulunduğunu bilmek ve bu becerileri en kritik alanlarda kullanmak büyük bir avantajdır. İnsan Analitiği, bu şekilde İK ekiplerinin iş liderlerinin ihtiyaçlarına mümkün olan en etkili şekilde cevap vermesine yardımcı olur.

İç Gelişim:

Diğer İK veri biçimlerinin aksine, İnsan Analitiği, hangi çalışanların hangi alanlarda kullanışlı olduğunu göstermeye yardımcı olabilir. Sadece görev tamamlama üzerine ham veri değil, İnsan Analitiği yaklaşımı, her bir çalışanın en iyi nerede parladığına, onlara (ve dolayısıyla şirkete) en iyi nasıl yardımcı olabilecek geliştirme seçeneklerine ve her bireyden en çok nasıl faydalanılacağına bakar.

Çalışan Devir Hızını Azaltma:

İK departmanları sadece kritik yetenekleri artırmak zorunda değil, aynı zamanda çalışan katılımını artırmalı ve insanları mümkün olduğunca uzun süre tutmalıdır. İşte bu nedenle, iç gelişim gibi, İnsan Analitiği sorunların nerede olduğunu ortaya çıkarabilir, onları bir sorun haline gelmeden önce çözmeye yardımcı olabilir. İşgücü verilerini daha geniş bir İnsan Analitiği stratejisine entegre etmek, bu tür bir işgücü verisinin kullanımı, İK departmanlarının kritik yetenekleri elde tutmalarına yardımcı olur.

Hızlı Kararlar:

Gerçek zamanlı verilere erişim sahibi olmak – özellikle gerçek zamanlı panolara sahip İnsan Analitiği araçları kullanıyorsanız – İK profesyonellerine benzer şekilde hızlı kararlar vermelerine yardımcı olur. Bu, geleneksel, manuel ‘yetenek analitiği’ biçimleri ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha hızlıdır, aylık veya hatta üç aylık performans değerlendirmeleri gibi.

Organizasyon Stratejisini İyileştirme:

İnsan Analitiği, işletmelerin insanları süreçler ve departmanlar içinde nasıl uyguladıklarını görmelerine yardımcı olarak stratejik değeri olan önemli bir avantaja sahiptir. Takımlar yeter

Maliyet Tasarrufu

İyi bir şekilde uygulandığında, İnsan Analitiği, çalışanların bireysel olarak ve toplu olarak görevleri nasıl yerine getirdiklerini ve hedefleri tamamladıklarını gösterebilir. Sadece bu da değil, aynı zamanda daha iyi insan verileri ve işe alım yönetimi aracılığıyla işe alım süreçlerini iyileştirir, daha küçük ekiplerin mümkün olan en kısa sürede daha fazlasını başarmasına yardımcı olur.

İnsan Analitiği Nasıl Çalışır?

Çeşitli İnsan Analitiği araçları bulunmaktadır ve her biri özellikler ve işlevselliği açısından farklı olabilir, ancak genel olarak takip edilebilecek bir süreç vardır. Ayrıca, bir ekip veri bilimcilerine ihtiyacınız yoktur. Genel veri toplama ve analiz konularına aşina iseniz, İnsan Analitiği’ne başlamak düşündüğünüzden çok daha kolaydır.

Organizasyonunuzu Hazırlayın

İş stratejisine veri odaklı içgörülerin entegre edilmesine aşina değilseniz, organizasyon içindeki kilit yöneticilere ve iş liderlerine hazırlık yapmaya biraz zaman ayırmak değerlidir. Sonuçta, bir İnsan Analitiği çözümü anlamlı içgörüler sunabilir, ancak erişime sahip İK profesyonelleri iş hedeflerinin farkında değilse ve veriyi nasıl kullanacaklarını bilmiyorsa, potansiyelini tam olarak gerçekleştiremeyebilir.

Bu, veri analizi yapmayı öğretmek veya organizasyonun hedeflerinin ne olduğunu belirlemek için basit bir eğitimi içerebilir. Temel zorluklar nelerdir, en acil konular nelerdir ve hangi ölçütler veya KPI’lar iyileştirilmelidir?

İnsan Verisi Toplama

Her veri işlemi, veri toplama ile başlar. İnsan Analitiği söz konusu olduğunda, istediğiniz içgörüleri üretmeye yardımcı olabilecek ham verileri belirlemeniz gerekir. Sonra, bunları entegre etmek için İnsan Analitiği platformlarını kullanabilirsiniz ( – genellikle API aracılığıyla – veri dönüşümünü başlatmak için.)

 • İnsan Analitiği veri kaynaklarına örnek olarak:
 • İşe alım araçları ve süreçleri
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımı
 • Çalışan demografisi
 • Maaş ve maaş verileri
 • Performans ve görev verileri
 • Anketler ve çalışan katılım araçları
 • Devamsızlık ve zaman izleme

Bu liste tamamen eksiksiz değildir, ancak İnsan Analitiği’nin veri odaklı bir kültürdeki potansiyelini anlamanıza yardımcı olacağını umuyoruz.

Not: Daha ileri düzey İK ölçütleri için, işgücü piyasaları, sosyal medya (LinkedIn gibi) ve bölgeleriniz için diğer yerel veriler gibi dış verileri de düşünebilirsiniz.

Veri Analizi

 • Tamam, şimdi tüm veri noktalarına ve kaynaklara sahipsiniz, peki şimdi ne yapmalısınız? Doğal olarak, bir sonraki adım toplanan verileri incelemektir.
  Veriyi nasıl analiz edeceğiniz, uygulamayı seçtiğiniz İnsan Analitiği çözümüne bağlı olacaktır. Veri raporlama özelliklerinin geniş bir yelpazesi, takımlarınızın veriyi nasıl görebileceğini etkileyecektir. Örneğin:
 • Basit bir düzeyde, veri görselleştirmesi liderlere çalışan performansı hakkında temel içgörüler sağlayabilir, gerçek zamanlı veriyi kullanarak organizasyon genelinde performansı takip etmek.
 • Veriyi görselleştirebilmenin yanı sıra, toplanan veriyi kullanarak hangi görevlerin, takımların veya projelerin iş hedeflerini en verimli şekilde karşıladığını… ve hangilerinin en çok iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu belirleyebilirsiniz.
 • Daha ileri düzeyde analizler için, makine öğrenimi fonksiyonları esastır. Hatırlayın ki, daha önceki 4 tür İnsan Analitiği genel bakışımızda, hem öngörülemeyen hem de öngörücü analitikleri düşünebiliriz. İnsan Kaynakları ekiplerinin bunu başarmak için en iyi yolu, danışmanlık yapmak ve projeksiyon yapmak için yapay zeka uygulamaktır.

Hangi özelliklere ihtiyacınız olduğu, hangi iş sonuçlarını elde etmek veya hangi zorlukları çözmek istediğinize büyük ölçüde bağlı olacaktır. Bu nedenle önceki adım, bu ihtiyaçları belirlemeye odaklandı, böylece bu aşamada İK departmanlarınız bu ihtiyaçları karşılamak için eyleme geçmeye başlayabilir.

İşinizde İnsan Analitiği Projelerine Başlamak

Şimdi İnsan Analitiği’nin potansiyelini, bir İK analitiği formu olarak sağladığı avantajları ve genel sürecin nasıl işlediğini ve şirketinizde nasıl başlayabileceğinizi tartıştık. Şimdi sadece tartıştığımız gibi, ilk olarak, veri analizi ve bilgi yoğun kararların yaygın bir standart haline gelmesini sağlamak için İK departmanlarınızı veya diğer liderleri geliştirmeniz gerekiyor.

Sonraki Adım: Uygulama ve Araç Seçimi

İşletmelerin bir sonraki adımı pratik tercihler yapmaktır. Yani, bu, seçilen bir İnsan Analitiği çözümünü tanıtmayı ve organizasyondaki ilgili kişilerin bu yeni çalışan veri hazinesinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamayı içerir.

Başınızı ağrıtmayacak bir çözüm mü arıyorsunuz?

Cloud temelli ve bordro sisteminizle entegre olabilen Movo, kolay uygulanabilir bir çok özelliğe sahip.

Bugün DEMO görüşmenizi yapın

Veri bilimcilerine veya İnsan Analitiği ekiplerine mi ihtiyacınız var?

Kısacası, İnsan Analitiği uygulamak için veri profesyonellerine ihtiyacınız yoktur. Doğru araçlar ve kurulumla, İK ekipleri ve uzmanlar, bunu sürekli İK veya yetenek analitiği operasyonlarının bir parçası olarak bağımsız bir şekilde kullanabilmelidirler. Aslında, bu bağımsızlık, önemli İnsan Analitiği trendlerinden biridir.

Mükemmel bir dünyada, bir iç ekip veri bilimcileri inanılmaz etkili içgörüler sunabilir, ancak modern işletmelerin verimliliği maksimize etme zorluklarını anlıyoruz. İkinci olarak göreceğiniz gibi, en iyi İnsan Analitiği yazılım seçenekleri, mevcut ekiplerin daha iyi çalışmasını, sonuçları daha hızlı teslim etmesini ve temelde daha fazla iş yapmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Doğru İnsan Analitiği Aracını Seçme

İnsan Analitiği’ni uygulamanın en iyi ve kullanıcı dostu yolu, işletmenizin ihtiyaçlarına uygun gerekli özelliklere sahip özel bir İK analitik aracı kullanmaktır.

Örneğin, İnsan Analitiği’nin dört seviyesine geri dönebilir ve bunu temel özelliklere haritalayabiliriz:

 • Açıklayıcı analitik: Bu en temel seviyede, İK analitik çözümünüz performans, tamamlanan görevler ve basit bir gösterge tablosundan gerçekleştirilen bilgi sağlıyor.
 • Tanımlayıcı analitik: Eyleme geçilebilir içgörüler elde etmek için İnsan Analitiği aracınız, en azından üretilen içgörülerle gösterge tabloları sunmalı, ideal olarak net veri görselleştirmesiyle ana bilgileri özetlemelidir.
 • Öngörü ve öneri analitiği: Bu aşamada, gelişmiş analitikler devreye girer. Bu tür İnsan Analitiği araçları, eylemlerin potansiyel sonuçlarını gösteren bir şekilde makine öğrenimini veya yapay zeka uygulamalıdır. Örneğin, talebi öngörerek, ileri düzey araçlar gelecek vardiyaları en iyi şekilde karşılamak için en iyi çözümleri sunabilir.
 • Yukarıdakilere ek olarak, veri toplama ihtiyaçlarınızı da düşünmelisiniz. İnsan Analitiği araçlarının bağlanabileceği mevcut sistemleriniz yoksa, önerilen çözümde yerleşik olan doğal veri toplama araçlarını düşünmelisiniz. Bu, önceki açıklanan ihtiyaçlarla birleştirildiğinde size ideal aracı bulmanıza yardımcı olacaktır.

Örneğin, Movo İnsan Analitiği Yazılımı, AI destekli işgücü tahminleme ve mevcut maaş sistemleriniz gibi çözümlerle entegrasyon sunmaktadır. Bunun yanı sıra, çalışanların işe giriş çıkışlarını yapabilecekleri bir destek mobil uygulaması, ekipleri, görevleri ve vardiyaları takip etmek için gösterge panoları ve yerleşik çalışan katılımı ve gelişim araçları içeren bir dizi çözüm sunar. Bu, İK liderlerinin hemen kullanarak içgörüler elde etmelerine ve aksiyon almalarına olanak tanır.

İnsan Analitiği: Organizasyonel Zorlukları Çözmek İsteyen Liderler İçin Güçlü Bir Araç

Gördüğünüz gibi, İnsan Analitiği’nin İK ve ekip liderliğindeki büyümesinin arkasında öenmli nedenler var. Bir veri analizi yaklaşımı ve genel metodoloji olarak İnsan Analitiği uygulamak, mümkün olduğunca veri odaklı kararlar almak isteyen şirketler için harika bir seçenektir.

Bu mantıklı bir seçimdir çünkü insan verisi kadar iyi bir İK verisi yoktur. Çalışanları yönetmek ve belirli bir iş gücünden en iyi değeri elde etmekten sorumlu olanlar için, İnsan Analitiği ile başlamanın zamanı artık gelmiştir.

Ve, size gösterdiğimiz gibi, bu konu korkulacak bir konu değil. Modern İnsan Analitiği çözümleri kullanımı kolaydır, mevcut İK sistemleriyle iyi entegre olur ve İK profesyonellerine hızla bir dizi içgörü sunarak, stratejik eylemlere başlanmasını hızlandırır.

Stay In Touch

Always Get the Latest from Movo