Yapay zekanın (AI); üretkenliği, kariyer gelişimini ve fırsat eşitliğini dönüştürerek insan kaynaklarının (İK) çerçevesini yeniden tanımladığı bir gelecek hayal edin. Bu gelecek düşündüğünüzden daha yakın.

Sağlık, perakende, lojistik, üretim, enerji ve kamu gibi sektörlerde çalışan yetenekli işgücü, bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 30 milyon iş, karmaşıklıkları ve operasyonel doğaları nedeniyle genellikle çok zor otomatize edilebilecek işler gibi görülmektedir. Ancak şimdi bu işler, müşterilerimizde gördüğümüz %10-20 oranında büyük şirket çıktılarında artış vaat eden bir yapay zeka evrimi için en uygun ve öncelikli işler olarak öne çıkıyorlar.

Bu etkinin büyüklüğünü kavramak için, ABD işgücünde böyle bir yapay zeka destekli verimlilik artışının, mevcut %1,4’lük artış oranını uzun vadede %2,2’lik bir verimlilik artış orana yükseltebileceğini düşünün. Danışmanlık şirketi McKinsey & Company tarafından yapılan son araştırmaya göre bu verimlilik artışı önümüzdeki on yıl içinde GSMH’ya 1 trilyon dolar veya ABD hanesi başına 15 bin dolar ekleyebilir. Bu rakamı Google’ın tüm işletmeleri tarafından yıllık olarak yaratılan 700 milyar $ ile karşılaştırın.

İK’nın yapay zeka dönüşümü üç çığır açan uygulama şeklinde geliyor:

  • Vardiya Optimizasyonunda Yapay Zeka, çalışma programlarına, çalışan mobilitesine ve izinlere yaklaşımınızı yeniden şekillendiriyor. Şirket hedeflerini çalışan tercihleri ile uyumlu hale getirerek iş ihtiyaçları ile çalışan memnuniyeti arasında bir denge kuran, uyarlanabilir ve dinamik bir sistem sunuyor.
  • İşe Alım ve Onboarding süreçlerinde Yapay Zeka, bu temel adımları kolaylaştırıyor. İşe alımlar sorunsuz, hızlı ve anlık hale gelirken; yeni işe başlayanlar, onboarding sürecini birkaç basit tıklamayla, bir zorlukla karşılaşmadan ya da IK yetkilisi desteğine ihtiyaç duymadan hızlıca tamamlayabiliyor.
  • Kariyer Gelişim Planında Yapay Zeka, profesyonel ilerleme için optimize edilmiş bir yol haritası oluşturuyor. Örneğin, ulusal bir hastane zincirinde çalışan bir hemşire, kariyer planının durumsal kararlara göre belirlenmesinden, potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için yapay zeka ile tasarlanmış ve optimize edilmiş bir yola dönüştüğünü görebilir.

Tahmin edilebileceği gibi, yıllık 1 trilyon dolarlık fırsat, sermaye piyasaları tarafından fark edilmeyecek. Girişimciler, sermaye sahipleri ve şirketler, yeni filizlenmeye başlayan yapay zeka odaklı IK endüstrisini geliştirmek için anlaşmaya varmış durumda.

Yüksek işgücüne sahip büyük şirketler, yapay zeka devrimine öncülük etmek için özellikle önemli bir konuma sahiptir. Elde edilen veriler modern İK’nın can damarıdır. Geniş veri setlerine sahip şirketler, sistemlerini geliştirmek için derin öğrenme modellerinden yararlanmayı ve eğitim süreçlerini güçlendirmeyi birincil öncelikleri haline getirmiştir.

Yapay zekanın etkileri ise büyük şirketlerin ötesine uzanır. Daha küçük işletmeler, yapay zeka kullanımında büyük şirketlerin daha çevik davranarak endüstri konsolidasyonuna yol açmasını göz korkutucu bulabilir. Ancak yapay zeka kullanımı, aynı zamanda KOBİ’ler için özel olarak tasarlanmış yeni iş gücü birliklerinin de ortaya çıktığını da gösteriyor. Böyle bir işgücü birliği, KOBİ topluluğunda daha geniş kariyer fırsatları ve gelişim alanları sunarak oyun alanını dengeleyebilir.

Indeed.com, LinkedIn ve Monster.com gibi kariyer siteleri de bu gelişmelerden etkilenecektir. Oyunda kalmak için, veri stratejilerini ve başvuru sahiplerine sundukları faydaları yenilemek için sistemlerini giderek daha akıllı hale getirmeleri ve işe alım sürecini otomatize etmeleri gerekecektir.

Çalışanların kendileri ise, yapay zeka devriminden önemli ölçüde fayda sağlamaya başlayacak. Daha hızlı kariyer ilerlemesi, yüksek maaşlı işlere daha kolay erişim ve yapay zekayla şekillenen eğitim ve gelişim kararları, ufuktaki avantajlardan sadece birkaçıdır.

Benzer şekilde, İK profesyonellerinin rolü gelişecek ve İK sistemlerini analiz etmek ve sürekli olarak iyileştirmek için Operasyon Araştırması alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaları gerekecektir. Yapay zeka tekrarlayan görevleri yerine getirirken, İK profesyonelleri daha geniş kapsamlı olacak şekilde binlerce çalışanı denetleyecek ve görevlerini daha üst seviyelere taşıyacaktır.

Geleceğe bakarken, yapay zekanın teknolojiden çok daha fazlası ile ilgili olduğu; özellikle de ondan yararlanacak olan insanlarla ilgili olduğu net bir şekilde görünmekte Profesyonel fırsatlara erişimi demokratikleştirmek, işe alım engellerini ortadan kaldırmak ve çalışanları kendi kariyer yollarını belirlemek için araçlarla güçlendirmek, İK’da Yapay Zekanın vaatlerinden sadece birkaçıdır.

Bu yeni çağda, hem büyük hem de küçük işletmeler, yapay zekanın getirdiği potansiyeli benimseyerek çağın önünde kalmalıdır. Başarı, bir şirketin iş gücünü güçlendirmek, üretkenliği arttırmak ve bir büyüme ve yenilik kültürünü teşvik etmek için yapay zekadan ne kadar iyi yararlandığına giderek daha fazla bağlı olacaktır.

İK’nın geleceği teknolojik bir devrimden daha fazlasıdır; daha güçlü, üretken ve eşit bir işgücüne doğru bir geçiştir. Bu geleceğe adım atarken, yalnızca gözlemci değil, aynı zamanda yapay zeka ile desteklenen bir dünyada aktif katılımcı olarak yer alıyoruz.

 

Stay In Touch

Always Get the Latest from Movo